banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

Drukuj

WYDZIAŁ BIOLOGII

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
http://www.biol.uw.edu.pl

Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej
CNBCh UW, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
http://www.zemuw.pl/

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
CNBCh UW, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel./fax (4822) 55 30 500
http://www.zerios.uw.edu.pl

Zakład Hydrobiologii
CNBCh UW, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
http://www.hydro.biol.uw.edu.pl

Białowieska Stacja Geobotaniczna
Sportowa 19, 17-230 Białowieża
http://www.biol.uw.edu.pl/bsg

Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach
Pilchy 5, 12-200 Pisz
http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pilchy/

Stacja Terenowa Instytutu Zoologii w Urwitałcie
11-730 Mikołajki, skr. Poczt. 73, Urwitałt


WYDZIAŁ CHEMII

Pasteura 1, 02-093 Warszawa
http://www.chem.uw.edu.pl/

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pasteura 1, 02-093 Warszawa:

Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii

Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej

Pracowania Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Zakład Technologii Chemicznej
Pasteura 1, 02-093 Warszawa:

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/nowy/zaklad.html

Zakład Chemii Fizycznej
Pasteura 1, 02-093 Warszawa:

Pracownia Elektrochemii
http://www.chem.uw.edu.pl/labs/elektrochemia/


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa
http://www.wz.uw.edu.pl/

Katedra Finansów i Rachunkowości
ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Pracownia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Katedra Teorii Organizacji
ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Zakład Teorii i Metod Organizacji

Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Zakład Projektowania Systemów Informatycznych

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania