banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

Infrastruktura dydaktyczna Drukuj

Pracownie Wydziałów Biologii i Chemii wyposażone są w nowoczesną aparaturę pomiarową i analityczną, umożliwiającą prowadzenie badań podstawowych i aplikacyjnych na najwyższym poziomie.

Zlokalizowane w najciekawszych przyrodniczo zakątkach Polski stacje badawcze zapewniają wygodną bazę noclegową. Znajdujący się w nich sprzęt umożliwia profesjonalne prowadzenie badań terenowych oraz opracowywanie zebranych danych przy użyciu oprogramowania GIS.

Wydziały Biologii, Chemii i Zarządzania wyposażone są również w sprzęt komputerowy najnowszej generacji.