banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

Rekrutacja 2019/2020 na dzienne magisterskie studia międzyobszarowe Environmental Management/Zarządzanie Środowiskiem Drukuj
piątek, 10 maja 2019 10:34

Environmental management/Zarządzanie środowiskiem
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia bezpłatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Limit miejsc dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 11
Limit miejsc dla osób odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy – 1

REKRUTACJA

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
  od 05 czerwca 2019 roku do 02 września 2019 pod adresem https://irk.uw.edu.pl Zarejestruj się na studia
 2. Składanie dokumentów: do 19 do 20 września 2019 r. pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
PARTER bud. C (przy Recepcji) 
tel. 022 55 34 026, 022 55 34 100 
czynny: 
pn - pt 10.00 - 18.00
sob 10.00 - 14.00 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunku, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • 3 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 PLN; Numer konta: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236; Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko kandydata  - opłata za wydanie legitymacji”)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią

Uwaga !!!

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 • Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.

Zasady kwalifikacji na studia dzienne:
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dowolnego dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra albo równorzędnego.

Postępowanie kwalifikacyjne polega na rozmowie sprawdzającej wiedzę kandydata w zakresie studiów pierwszego stopnia z jednej z następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii, nauk o zarządzaniu. Komisja rekrutacyjna może kandydatowi przyznać maksymalnie 40 pkt. Minimalną liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia jest 20. Następnie wszyscy kandydaci, którzy uzyskali więcej niż 20 pkt. zostają umieszczeni na liście rankingowej, zgodnie z malejącą liczbą punktów. Limit miejsc wyznacza pozycję ostatniego z przyjętych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim, dla osób zarejestrowanych, odbędą się 9-11 września 2019 r. w budynku Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, w sali B104.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym ( w tym cudzoziemcy)
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom za granicą (zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci, którzy ukończyli studia w Polsce. Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".    link - https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-ZS-C&kategoria=