banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

O nas Drukuj

Studia magisterskie „Zarządzanie Środowiskiem” gwarantują:

  • uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody, zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wytycznymi KE,
  • poznanie finansowych i ekonomicznych instrumentów zarządzaniai ochrony przyrody, zdobycie umiejętności podejmowania decyzjiw zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem, w tym: zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych oraz zaawansowane techniki komputerowe stosowanew zarządzaniu środowiskiem,
  • poznanie biologicznych podstaw ochrony i zarządzania przyrodą, w tym:poznanie metod wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych itp.,
  • zdobycie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych w procesach oczyszczania i remediacji gleb, wód i powietrza atmosferycznego,
  • poznanie nowych technologii (green chemistry) wykorzystywanej m.in. w biotechnologii środowiskowej, inżynierii materiałów i energetyce,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi (ekonomika zasobów naturalnych) oraz metod oceny lokalnychi globalnych zagrożeń środowiska, zastosowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Strategic Environmental Assessment SEA) oraz oceny ryzyka środowiskowego (Environmental Impact AssessmentEIA, Environmental Risk Management ERM).

Wydziałowi pełnomocnicy do spraw makrokierunku:

Wydział Biologii:
www: www.biol.uw.edu.pl
dr Monika Mętrak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (4822) 55 26 542

Dyżur Pełnomocnika:
czwartek godzina 15:00 – 17:00, pokój 5.23, CNBCh UW

Wydział Chemii:
www: www.chem.uw.edu.pl
Dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 822 02 11, wew.: 333

Wydział Zarządzania:
www: www.wz.uw.edu.pl
Dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 553 41 37